Kören

Kristina Kammarkör bildades i januari 2014 som en sammanslagning av Sala Kammarkör och Sacrales (tidigare Kristina kyrkokör). Vi är en blandad kör (SATB) på ca. 35 korister.
Kören är en ideell förening som är en del utav musikverksamheten i Sala församling och vi har även ett årsanslag från Sala Musikråd.
Vi framträder regelbundet vid konserter och gudstjänster i Kristina kyrka. Vår repertoar är både sakral och profan och stäcker sig från barockmusik till nutid. En gång om året gör vi gärna något större projekt tillsammans med orkester.

Det här gjorde vi under våren 2017:

  • Söndag 5 februari kl. 11, Musikhögmässa i Kristina kyrka
  • Söndag 12 mars kl. 17, konsert i Fors kyrka, Eskilstuna tillsammans med organist Richard McGovern.
  • Lördag 6 maj, Kulturnatta.  Konsert i Kristina kyrka
  • Lördag 20 maj kl. 18, ”Förklädd Gud” tillsammans med kören Pro Musica från Västerås samt Bergslagens Kammarsymfoniker samt solister.

Tidigare projekt: Requiem av W. A. Mozart (tillsammans med Folkärna Jubilatekör, Musiklinjen vid Sjöviks folkhögskola, Bergslagens kammarsymfoniker samt solister), Jesu meine freude av J. S. Bach, Sacred Concert (med Sala Storband och sångsolist Ulla-Carin Börjesdotter)

Vi har dessutom samarbetat med: Anders Widmark (piano), Josefina Paulson (nyckelharpa), Arne Tengstrand (piano), Richard McGovern (orgel), Malin Trast (flöjt), Svenska Psalmjazztrion, Kamus stråkensemble, m. fl.